روز جهانی گردشگری

27 سپتامبر هر سال مصادف با روز جهانی گردشگری است ، از سال 1980 به تصمیم سازمان جهانی گردشگری ملل متحد این روز انتخاب شد برای بزرگداشت جامعه گردشگران

هدف از انتخاب روز جهانی گردشگری

هدف از انتخاب روز جهانی گردشگری نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است

پیام تبریک مدیریت مجموعه خدمات توریستی بیلیتور

بدین وسیله مجموعه خدمات توریستی بیلیتور این روز را به جامعه بزرگ گردشگران و به خصوص همکاران محترم  تبریک و تهنیت عرض مینماید