کنسرت های نوروز1401 استانبول

1 فروردین 1401 برابر با 21 مارس 2022 کنسرت امیر تتلو استانبول (کنسل شد)

1 فروردین 1401 برابر با 21 مارس 2022 کنسرت شهرام شب پره و مایکل  ویژه برنامه تحویل سال نو

1 فروردین 1401 برابر با 21 مارس 2022 کنسرت مشترک لیلا فروهر و مصطفی صندل ویژه برنامه تحویل سال نو

2 فروردین 1401 برابر با 22 مارس 2022 کنسرت داریوش استانبول

2 فروردین 1401 برابر با 22 مارس 2022 کنسرت WANTONS استانبول

3 فروردین 1401 برابر با 23 مارس 2022 کنسرت ابی استانبول (کنسل شد)

3 فروردین 1401 برابر با 23 مارس 2022 کنسرت شادمهر استانبول

3 فروردین 1401 برابر با 23 مارس 2022 پارتی رادیو جوان استانبول

4 فروردین 1401 برابر با 24 مارس 2022 کنسرت معین استانبول

4 فروردین 1401 برابر با 24 مارس 2022 کنسرت zedbazi استانبول

5 فروردین 1401 برابر با 25 مارس 2022 کنسرت گوگوش استانبول

6 فروردین 1401 برابر با 26 مارس 2022 کنسرت سیاوش شمس استانبول

8 فروردین 1401 برابر با 25 مارس 2022 کنسرت مشترک کامران هومن ساسی و xband

8 فروردین 1401 برابر با 28 مارس 2022 کنسرت ستین استانبول

9 فروردین 1401 برابر با 29 مارس 2022 کنسرت آرش و اندی استانبول

10 فرورین 1401 برابر با 30 مارس 2022 کنسرت ابی و ابراهیم تاتلیس استانبول

کنسرت شهرام شب پره شبهای نوروز 22،23،25،27،30 مارس 2022

کنسرت هنگامه استانبول ویژه برنامه شبهای نوروز 21،24،26،29 مارس 2022

این لیست به روز رسانی میشود

برای کسب اخرین اخبار و اطلاعیه ها صفحه ما در اینستاگرام را دنبال کنید