کنسرت_مارشملو_استانبول

Electric Playground: Marshmello

marshmello برای اولین بار به استانبول می آید! بزرگترین جشنواره  EDM در استانبول، پارک Küçükćiftlik در ماه سوم ژوئیه با مارشملو و لنگان باز خواهد گشت!  […]

  
جزئیات