کشتی_سوداتور

کنسرت سلطان قلبها عارف

کنسرت عارف در تاریخهای 30 خرداد و 2- 6 – 9 و 13 تیر ماه 1398 به میلادی در تاریخهای 20-23-27-30 جون و 4 جولای 2019 […]

  
جزئیات

کنسرت بزرگ اندی در کشتی زیبای سوداتور

کنسرت بزرگ خواننده محبوب اندی در مجموعه کشتی تفریحی سوداتور كشتي سودا تور: كشتي شامل ٣ طبقه مي باشد، از هر ٣ طبقه صحنه به راحتي […]

  
جزئیات

کنسرت بزرگ اندی در کشتی زیبای سوداتور

کنسرت بزرگ خواننده محبوب اندی در مجموعه کشتی تفریحی سوداتور كشتي سودا تور: كشتي شامل ٣ طبقه مي باشد، از هر ٣ طبقه صحنه به راحتي […]

جزئیات