چلسی

لیورپول VS چلسی

لیورپول – چلسی در سوپرجام اروپا ۲۰۱۹ دو تیم لیورپول و چلسی باید در سوپرجام اروپا ۲۰۱۹ برابر هم قرار گیرند. دیداری که در استانبول برگزار […]

  
جزئیات

لیورپول VS چلسی

لیورپول – چلسی در سوپرجام اروپا ۲۰۱۹ دو تیم لیورپول و چلسی باید در سوپرجام اروپا ۲۰۱۹ برابر هم قرار گیرند. دیداری که در استانبول برگزار […]

جزئیات