ازمیر

کنسرت گروه Boulanger Trio

این گروه در سال 2006 در هامبورگ تاسیس شد. این سه نفر اکنون در برلین و هامبورگ مستقر هستند. در سال 2007، این گروه موفق به […]

  
جزئیات

کنسرت گروه Boulanger Trio

این گروه در سال 2006 در هامبورگ تاسیس شد. این سه نفر اکنون در برلین و هامبورگ مستقر هستند. در سال 2007، این گروه موفق به […]

جزئیات