آنکارا

نمایشگاه ITECH فناوری آنکارا

I-TECH آنکارا با شرکت کنندگان از جمله شرکت های برجسته در سراسر صنعت، در تاریخ 14 تا 16 ژوئن 2019  در دانشکده داروسازی دانشگاه آنکارا برگزار خواهد شد . I-TECH محل جمع آوری  کسانی […]

  
جزئیات

نمایشگاه ITECH فناوری آنکارا

I-TECH آنکارا با شرکت کنندگان از جمله شرکت های برجسته در سراسر صنعت، در تاریخ 14 تا 16 ژوئن 2019  در دانشکده داروسازی دانشگاه آنکارا برگزار خواهد شد . I-TECH محل جمع آوری  کسانی […]

جزئیات