تغییر نرخ ارز

Loading Events

همه Events

کنسرت بزرگ امیر تتلو در استانبول

آگوست 20 | 50$ – 230$

کنسرت بزرگ امیر تتلو در استانبول

20 آگوست برابر با 29 مرداد در سالن بزرگ و مجلل ARA ARENA

‏Zone 3: $50

‏Zone 3B: :$60

‏Zone 2: $80

‏Zone 2B: $90

‏Zone 1B (Row I  through O): $130

‏Zone 1B (Row D through H): $180

‏ Zone 1: $230

Venue

istanbul
istanbul, Turkey
Phone:
00905373709390

Organizer

bilitur

بلیت ها

Unlimited available
Tataloo Z350.00 $
Unlimited available
Tataloo Z3B60.00 $
Unlimited available
Tataloo Z280.00 $
Unlimited available
Tataloo Z2B90.00 $
Unlimited available
Tataloo Z1B130.00 $
Unlimited available
Tataloo Z1Bi180.00 $
Unlimited available
Tataloo Z1230.00 $