شهرام کاشانی درگذشت

شهرام کاشانی درگذشت ، شهرام کاشانی هنرمند محبوب نسل جوان بعد از طی کردن یک دوره بیماری لحظاتی پیش در گذشت

مجموعه بیلیتور این مصیبت را به خانواده شهرام کاشانی و جامعه هنر تسلیت عرض مینماید

www.BILITUR.com